I Am Training

PAR – Q Vragenlijst

Het regelmatig uitvoeren van fysiek activiteiten is leuk en gezond. Steeds meer mensen worden
actief. Meer actief worden is voor de meeste mensen erg veilig. Hoewel, sommige mensen wordt
geadviseerd eerst hun (huis)arts te consulteren voordat zij actiever gaan worden.
Indien u overweegt om veel actiever te worden dan u nu bent, beantwoord dan de 7 vragen
hieronder.
Indien U in de leeftijd bent tussen 15 en 69 jaar, geeft de PAR-Q aan wanneer u uw arts
voor aanvang moet consulteren. Indien u ouder bent dan 69 jaar, en u niet lichamelijk actief ben,
raadpleeg dan uw arts voordat u actiever gaat worden.
Gebruik uw gezond verstand voor het beantwoorden van deze vragen. Lees de vragen eerst aandachtig door, beantwoord daarna elke vraag eerlijk met JA of NEE.

Indien u een of meerdere vragen met JA heeft beantwoord: Consulteer uw arts VOORDAT u begint met uw fysieke activiteiten, of VOORDAT u een fitheidstest uitvoert. Vertel uw arts over de PAR-Q en welke vragen u met JA heeft beantwoord. Indien u alle vragen met NEE heeft beantwoord: Indien u eerlijk en naar waarheid alle vragen met NEE heeft beantwoord, dan kunt u redelijk veilig aannemen dat u kunt beginnen met actiever worden. (Begin rustig en bouw de activiteiten langzaam op, dit is de veiligste manier). Laat indien mogelijk uw fitheid testen. Dit is een uitstekende manier om uw algehele fitheid in kaart te brengen. Hierdoor kunt u ook het beste plannen welke activiteiten het best bij u passen. Het is aanbevolen dat u uw bloeddruk laat meten. Indien uw bloeddruk boven 144/94 is, consulteer dan uw arts voordat u actiever wordt.

Scroll naar boven