I Am Training

Privacybeleid

Algemeen
I AM training hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar cliënten. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe I AM training omgaat met persoonlijke informatie die verzameld wordt tijdens het gebruik van haar diensten en het verlenen van zorg.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie
2.1 I AM training verzamelt persoonlijke informatie, zoals naam, contactgegevens en medische gegevens, die nodig zijn voor het aanbieden van passende abonnementen en passende training schema’s.
2.2 Persoonlijke informatie wordt verzameld op basis van toestemming van de cliënt of op basis van wettelijke verplichtingen.
2.3 I AM training gebruikt persoonlijke informatie uitsluitend voor het uitvoeren van de trainingen, het beheren van afspraken, facturatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. I AM training zal persoonlijke informatie niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor een passende training of wettelijk vereist is.

Beveiliging van persoonlijke informatie
3.1 I AM training neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, diefstal, misbruik of wijziging.
3.2 Persoonlijke informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel dat betrokken is bij de trainingen van de cliënt.

Bewaartermijn
4.1 I AM training bewaart persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor het verlenen van de training en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4.2 Na afloop van de bewaartermijn zal persoonlijke informatie op een veilige manier worden verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten van de cliënt
5.1 De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Verzoeken met betrekking tot deze rechten kunnen schriftelijk worden ingediend bij I AM training.
5.2 I AM training zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de wettelijke termijnen, reageren op dergelijke verzoeken.

Cookies en trackingtechnologieën
De website van I AM training maakt mogelijk gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. In het cookiebeleid van I AM training wordt nader uitgelegd hoe deze technologieën worden gebruikt en welke keuzes de gebruiker heeft met betrekking tot het gebruik ervan.

Wijzigingen in het privacybeleid
I AM training behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van I AM training. Het is raadzaam om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot het privacybeleid of de verwerking van persoonlijke informatie, kan de cliënt contact opnemen met I AM training via onderstaande contactgegevens:

I AM training
Adres: Tussen Dijken 37, 9161 BM Hollum
Telefoon: 0638227127
E-mail: info@i-am-training.nl

I AM training zal alle redelijke inspanningen leveren om vragen en klachten op een passende en tijdige wijze af te handelen.

Scroll naar boven